http://www.cnet.com/products/gotenna/

https://www.gotenna.com/

Discount: http://www.gotenna.com/products/blazegotenna#shopi
...